I mange sammenhenger kreves det skatteattest fra leverandør av varer og tjenester. Skatteattesten gir en indikasjon på om leverandøren har en ordnet økonomi.
En felles skatteattest for skatt og merverdiavgift kan nå bestilles via Altinn. Attesten er gyldig i 6 måneder og trenger ikke signatur.