Flatanger kommunen sine kulturmidler kan deles inn i to:

  1. Ordinære kulturmidler - søknadsfrist 20. mars.
  2. Ekstraordinære kulturmidler - kan søke hele året.

Formål: Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og organisasjoner.

Prioriteringer:

  • Tiltak som direkte styrker kulturlivet og kulturaktiviteten i boområdene/grendene/kommunen.
  • Tiltak av/for tenåringer
  • Fellestiltak for barn, unge og eldre.
  • Lag og foreninger som er aktive.

Søknadsskjema for ordinære kulturmidler kan fås på servicekontoret på Miljøbygget.

Søknad om ordinære kulturmidler sendes til oppvekst- og kulturkontoret innen 20. mars.

Behandling av søknader om ordinære kulturmidler:

Søknaden sendes til oppvekst- og kulturkontoret. Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommunen.

Behandling av søknader om ekstraordinære kulturmidler:

Lag og foreninger som har prosjekter som faller utenom den vanlige driften, kan søke om ekstra midler i løpet av året. Her er det ikke eget søknadsskjema. Søknaden sendes til oppvekst- og kulturkontoret. Oppvekst- og kulturkontoret fordeler disse midlene.