Kulturprisen i Flatanger kommune deles ut hvert år og kan gis til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort seg fortjent til den gjennom sin innsats for kulturlivet i kommunen. Det er anledning til å fremme forslag på kulturprisvinner. Søknaden må begrunnes, og sendes skriftlig til kommunen. Kulturprisen behandles i formannskapet, og deles ut av ordføreren.

Eventuelle mottakere må fylle følgende kriterier:

  1. Å ha vært aktiv i det lokale kulturlivet i minst 10 år.
  2. Hoveddelen av aktiviteten skal være basert på frivillig arbeid.

Kommunen skal legge en bred tolkning av begrepet kultur i sin vurdering av kandidatene.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 1. mai.