Kommunens ansvar

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen.
Folkehelseloven legger klare føringer for det kommunale ansvar for innbyggere sin helse.

Folkehelsearbeid skal fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Det er ikke en konkret tjeneste, men summen av alt vi gjør og hvordan det påvirker helsen og livskvaliteten til de som bor i kommunen.

Kommunens folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Befolkningens helse blir påvirket av mange ulike faktorer – både på individ- og samfunnsnivå.

Eksempel på tema som kan inngå i folkehelsearbeidet er oppvekst- og levekårsforhold, sosiale miljøer, livsstil, skader og ulykker, psykisk helse og rus.

Kommunen er pålagt å ha oversikt over helsen i befolkningen og følge opp folkehelseutfordringer gjennom kommunens planstrategi, planer og tiltak. Dette er bestemt i folkehelseloven, som sier at kommunen skal jobbe både systematisk og tverrfaglig med folkehelse.

Folkehelsegruppe ledet av folkehelsekoordinator skal ha ansvar for folkehelsearbeidet.

Folkehelsegruppe består av:

Folkehelsekoordinator: Anastasia Doroshyna
Oppvekstsjef: Lovise Angen
Helse- og omsorgssjef: Liv Brønstad
Helsesykepleier: Lena Rian Hågensen
Teknisk sjef: Lars Morten Fløan

HUNT 3 Link - HUNT3 - Helseundersøkelsen i Trøndelag - NTNU
HUNT 4 Link – HUNT4 - Helseundersøkelsen i Trøndelag - NTNU
Ungdataundersøkelse resultater Flatanger – Ungdomstrinnet
Ungdataundersøkelse resultater Flatanger –  Barnetrinnet 5.-7. klasse
Ung Hunt resultater – Link UngHUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag - NTNU
Folkehelseprofil – Link Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI
Oppvekstprofil – Link Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI