Flatanger kommune er deltaker i Program for Folkehelsearbeid i Trøndelag og jobber med å utarbeide en prosjektplan for treårig prosjekt knyttet til barn og unges psykiske helse og rus.
Her kan du lese mer om programmet:

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023 - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)