Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Oppvekst og kultur > Grunnskole > Artikkel

Skoleskyss

Beskrivelse av tjenesten:
For elever i 1. klasse som har mer enn 2 km veg fra hjemmet til skolen, gis gratis skoleskyss.
For elever i 2.-10. klasse er skyssgrensa 4 km.
Hver kommune dekker utgifter for sine elever etter gjeldende persontakst. I særlige tilfeller har kommunen et ansvar for å sørge for skyss for elever i 1. klasse som har skoleveg som er kortere enn 2 km og for de elever i 2.-10. klasse som har kortere skoleveg enn 4 km.

For funksjonshemmede elever skal fylkeskommunen sørge for skyss uten hensyn til veglengda.

For elever som på grunn av skade eller sykdom ikke kan komme til skolen på vanlig måte, men som ellers kan følge undervisningen, organiseres ekstraskyss. Slik ekstraordinær skyss må foreskrives av behandlende lege og opprettholdes så lenge legen mener det er nødvendig.

Avgifter ved tjenesten:
Etter innvilgelse av tjenesten er denne gratis.

Hjemmel:
Opplæringslovens § 7-1.

Avgjøres av:
Oppvekstsjefen.

Behandlingstid:
Ca. 14. dager.

 

 

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no