Flatanger Skyet 8

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Skolefritidsordning (SFO)

Flatanger kommune gir tilbud om skolefritidsordning både ved Lauvsnes skole og Utvorda skole.

Daglig åpningstid er følgende:

Ved Lauvsnes: kl. 06.45 - 1600
Ved Utvorda: kl. 08.00 – 1600 *)
*)SFO-tilbudet gis fra kl 07.30 dersom foresatte dagen før gir melding om at det er ønskelig.

Kontaktinformasjon SFO:
Leder/rektor SFO Lauvsnes Håvar Inge Stenseth, tlf. 476 62298.
E-post: havar-inge.stenseth@flatanger.kommune.no


Leder/rektor SFO Utvorda Elin Frisendal, tlf. 974 36651.
E-post: elin.frisendal@flatanger.kommune.no


 

Nyttige linker:

Årsplan for SFO Lauvsnes skole 2016/2017
Vedtekter for SFO gjeldende fra 01.08.2017
Tjenestebeskrivelse skolefritidsordning
Søknadsskjema SFO
Foreldrebetaling SFO f.o.m. 01.01.2018

Flatanger kommune • Tlf: 742 21 100 • Faks: • E-post: postmottak@flatanger.kommune.no