Flatanger har to kommunale barnehager; Vangan barnehage på Lauvsnes og Solbakken barnehage på Utvorda.

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene er 1. mars hvert år. Ellers er det mulig å søke opptak gjennom hele året, forutsatt at det er ledig kapasitet i barnehagen.

Det tilbys helplass, 4-dagers plass og 3-dagers plass i begge barnehagene.

Foreldrebetaling

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.

Betalingsfrist for foreldrebetaling er den siste i hver måned. Juli er betalingsfri måned.

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid til 2-, 3-, 4- og 5-åringer kan du lese mer om her