Voksenopplæringa omfatter:

  • Opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere
  • Voksnes rett til grunnskoleopplæring
  • Annen voksenopplæring hjemla i voksenopplæringsloven

Undervisningen gis i hovedsak på kommunens administrasjonsbygg Miljøbygget. 
Besøksadresse: Lauvsneshaugen 25, Lauvsnes.

Spørsmål om opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere rettes til oppvekstsjef.

Andre spørsmål angående voksenopplæring rettes til pedagogisk konsulent.