Kulturskolen skal gi alle barn og unge i Flatanger et omfattende kulturskoletilbud med ulike aktiviteter, blant annet innen de fleste instrumenter, sang, band, dans, drama/teater og visuelle kunstfag.
 
Tilbudet gis elever fra 1. til og med 10. klasse som er bosatt i kommunen. Søknadsfrist er 1. april for opptak påfølgende skoleår.
 
Det arrangeres hver vår en stor konsert som annonseres og er åpen for alle.