Hver kommune har egne ansvarlige for Den kulturelle skolesekken lokalt. Kommunekontakten arbeider inn mot Den kulturelle skolesekken i fylket, bygger opp egen kommunal kulturell skolesekk og er første kontaktperson for skolenes kulturkontakter.
 

Kulturkontakt

Kontaktperson for den Kulturelle skolesekken i Flatanger kommune er kultursjef.
 
Hver skole har en kulturkontakt som har ansvar for arrangementene ved egen skole, ta imot, notere og distribuere informasjon om og fra Den kulturelle skolesekken til aktuelle mottakere på skolen. Ta kontakt med rektor ved den enkelte skole for mer informasjon.