Åpningstider

Ved Lauvsnes: kl. 06.45 - 1600
Ved Utvorda: kl. 08.00 – 1600 *

*SFO-tilbudet gis fra kl 07.30 dersom foresatte dagen før gir melding om at det er ønskelig.