Man kan velge mellom følgende tilbud:

Følger skoleruta (juli og august betalingsfrie måneder)
Hel plass             
Redusert plass (inntil 12 t pr. uke)   

Følger kalenderåret (juli og august betalingsfrie måneder)
Hel plass                                             
Redusert plass (inntil 12. t pr. uke)                              

Åpningstider

Ved Lauvsnes: kl. 06.45 - 1600*
Ved Utvorda: kl. 08.00 – 1600 

*SFO-tilbudet gis til kl. 16.30 dersom foresatte dagen før gir melding om at det er ønskelig.