Åpningstider

Ved Lauvsnes: kl. 06.45 - 1600*
Ved Utvorda: kl. 08.00 – 1600 

*SFO-tilbudet gis til kl. 16.30 dersom foresatte dagen før gir melding om at det er ønskelig.