Flatanger pleie- og omsorgstun er døgnbemannet og gir tilrettelagt helsehjelp etter faglig vurdering. Institusjonen er ansvarlig for den medikamentelle behandlingen og har regelmessig tilsyn av lege. Fysioterapi ytes etter nærmere vurdering. Tannhelsetjenesten har årlig tilsyn ved institusjonen.

All mat til pasientene leveres fra institusjonens storkjøkken som har egen kokk.

Av andre tilbud til pasientene, kan nevnes frisør, fotpleie og Nordgaardstua, konserter, fellessamlinger, andakter og besøkstjeneste.

Besøksadresse: Lauvsneshaugen 15 på Lauvsnes