Kommunen har 3 forskjellige typer omsorgsboliger:

  • Omsorgsboliger på institusjon
  • Frittstående omsorgsboliger
  • Kvitveistunet

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Kriterier/vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.
Søker må være bosatt i Flatanger. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig, vedtatt i kommunestyret 27.09.13,sak 59/13