Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten. Hjemmesykepleie ytes til personer som har nødvendig behov for medisinsk behandling og/eller pleie og omsorg. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av hjemmesykepleie, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.