Det er gratis leie av hallen så lenge det ikke drives inntektsgivede aktiviteter der.

Søknad om halltid

Frist for innsending av søknad om fast, ukentlig halltid er satt til 15. august hvert år.
Søknaden sendes til servicekontoret.
Det er hallstyret, ved sekretær, som fordeler halltid.

Etter 15. august vil ledig halltid fordeles fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Ta kontakt med hallstyrets sekretær for mer informasjon om hallen og for korttidsleie.

Søknad om utstyr

Ved å fylle ut søknadsskjemaet «Søknadsskjema utstyrssøknad», kan brukere av hallen søke hallstyret om midler til innkjøp av nytt utstyr.