Det er gratis leie av hallen så lenge det ikke drives inntektsgivede aktiviteter der.

Søknad om halltid

Frist for innsending av søknad om fast, ukentlig halltid er satt til 1.august hvert år.
Søknaden sendes til servicekontoret.
Det er hallstyret, ved sekretær, som fordeler halltid.

Etter 1.august vil ledig halltid fordeles fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Ta kontakt med hallstyrets sekretær for mer informasjon om hallen og for korttidsleie.