Løypene merkes fra 1. søndag i mai, med forbehold om vær og føre. Løypene tas ned til den 15. september. 

Som i fjor kjører vi også i 2022 FYSAK både digitalt og i papirversjon. Målet er å gå over til å kun ha den digitale FYSAK-appen Trimpoeng, så dette kan være det siste året med FYSAK med kart på papir og kodekort. Hvis du registrerer deg på Trimpoeng-appen/FYSAKFlatanger2022, er du i tillegg med på en egen trekning av et gavekort på kr 500,- i månedene mai, juni, juli og august, dette for å motivere flest mulig til å gå over på den digitale løsningen.

Premiering

Det trekkes premier ut fra følgende kriterier:

VANDREPOKAL tildeles den med største poengsum i Trimpoeng-appen
5-9 turer 2 gavekort verdi kr. 500
10-19 turer 2 gavekort verdi kr. 1.000
Alle 20 turer 1 gavekort verdi kr. 2.000

Alle barn (t.o.m. 12 år) som har deltatt på FYSAK får diplom. Dato, tid og sted for trekking av premier annonseres i Hør her. Det samme gjør vinnerne.

For å være med i trekningen må klippekort leveres inn på kulturkontoret innen 1.oktober.