Løypene merkes fra 1. søndag i mai, med forbehold om vær og føre. Løypene tas ned til den 15. september. 

Premiering

Det trekkes ut premiene ut i fra følgende kriterier:

0-15 år 4-10 turer gavekort 500,-
0-15 år 11-20 turer gavekort 1000,-
16 år og eldre 4-10 turer gavekort 500,-
16 år og eldre 11-20 turer gavekort 1000,-
Alle aldre Turer i alle grender gavekort 2000,-

​                    

Alle barn (t.o.m. 12 år) som leverer klippekort får diplom. Dato, tid og sted for trekking av premier annonseres i Hør her. Det samme gjør vinnerne.

For å være med i trekningen må klippekort leveres inn på kulturkontoret innen 1.oktober.