Spillemidler deles ut av fylket hvert år og kan deles inn i to hovedkategorier:

- Nærmiljøanlegg

- Ordinære anlegg

For å kunne søke om spillemidler må tiltaket stå på den prioriterte lista i Flatanger sin kommunedelplan for anlegg for idrett og friluftsliv. Den prioriterte lista rulleres hvert år i november/desember av formannskapet.

For mer innformasjon om spillemidler og innsending av søknad om spillemidler gå til idrettsanlegg.no og se årshjul for søknadsprosessen i Flatanger kommune.