Når du skal avgi sin stemme, må du ha med legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

 • Du må ha legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde for å stemme.
 • Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon og ikke obligatorisk å ha med.
 • Valgkortet blir sendt ut digitalt til alle med digital postkasse.

Krav til legitimasjon

 • For å avgi en stemme på valgdagen må du ha med legitimasjon. 
 • Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
 • Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.
 • Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Les mer om legitimasjon på Valg.no.

Valgkortet blir digitalt

 • Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.
 • Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.
 • På valgkortet finner du opplysninger om deg og informasjon om valglokalet i din krets på valgdagen. Du kan velge å stemme i et annet valglokale i kommunen.
 • Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet, men det er ikke obligatorisk å ha med.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Les mer om valgkort på Valg.no.