Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Har du stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Du må:

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Du blir krysset i manntallet før du får legge stemmeseddelen i urnen. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Les mer om manntall på Valg.no.

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Husk å registrere deg i god tid innen fristen 30. juni.

Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.

Hva om jeg bor i utlandet?

Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.