Flatanger Skyet 13

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Oppvekst og kultur > Kultur > Kulturmidler > Artikkel

Kulturmidler

Flatanger kommunen sine kulturmidler kan deles inn i to:

  1. Ordinære kulturmidler - søknadsfrist 1.april hvert år.
  2. Ekstraordinære kulturmidler - kan søke hele året

Formål: Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og organisasjoner.

Prioriteringer:

  • Tiltak som direkte styrker kulturlivet og kulturaktiviteten i boområdene/grendene/kommunen.
  • Tiltak av/for tenåringer
  • Fellestiltak for barn, unge og eldre.

Søknadsskjema for ordinære kulturmidler kan fås på servicekontoret på Miljøbygget.

Søknad om ordinære kulturmidler sendes til oppvekst- og kulturkontoret innen 1.april.

Behandling av søknader om ordinære kulturmidler:

Søknaden sendes til oppvekst- og kulturkontoret, selv om søknaden senere skal behandles lokalt av grendelaget. Grendelagene fordeler midlene i samråd med boområder/velforeninger/lag og foreninger i sine kretser. Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommunen.

Behandling av søknader om ekstraordinære kulturmidler:

Lag og foreninger som har prosjekter som faller utenom den vanlige driften, kan søke om ekstra midler i løpet av året. Her er det ikke eget søknadsskjema. Søknaden sendes til oppvekst- og kulturkontoret. Oppvekst- og kulturkontoret fordeler disse midlene.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no