Det er mange typer byggetiltak med forskjellige krav til søknad, dokumentasjon og behandlingstid. I en planlegging av byggetiltak er det nødvendig med en avklaring av dette i forhold til arealbestemmelser og plan- og bygningsloven.

Du finner mer informasjon om saksbehandling (Byggesaksforskriften med veiledning), TEK10 og TEK17 (Byggteknisk forskrift med veiledning) og plan- og bygningsloven på siden til Direktoratet for byggkvalitet.

DiBk_logo_rgb_liten.png

Linker til nyttig informasjon på deres sider finner du her:

Har du spørsmål om din byggesak eller andre spørsmål omkring byggesakprosessen? Kontakt kommunens byggesaksbehandler.