Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkelloven. Denne omfatter bestyring av oppmålingsforretninger  inkl. grenseavklaring, grensepåvising sammenføyning og grensejustering, utstedelse og tinglysing av målebrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling og kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet.

Noen av våre tjenester er avhengig av godkjenning fra bygningsmyndigheten.