Flatanger Miljøtorg på Vollamyra-Lauvsnes har åpent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 18.00. I tillegg er det i perioden 01.04.-31.10. åpent siste lørdag i måneden fra kl. 11.00 til kl. 13.00. 

Her kan du levere EE-avfall, hvitevarer, trevirke, trykkimpregnert trevirke, jern/metall, ikkebrennbart og brennbart avfall  og vindusglass med og uten PCB.

Midtre Namdal Avfallsselskap

Midtre Namdal Avfallsselskap er et interkommunalt selskap eid av 13 namdalskommuner. Selskapet utfører renovasjon i 13 kommuner og behandler avfall fra husstander og bedrifter. Selskapet er tilsluttet Returakjeden. Nygammelt AS i Namsos er selskapets bruktbutikk og representerer selskapets satsing på gjenbruk. Hver vår blir det gjennomført en egen vårryddeaksjon med fri levering fra privatpersoner til en rekke avfallsmottak.

Inn- og utmelding av renovasjonsgebyrer

Fra 2016 overtok MNA ansvaret for inn- og utmeldinger av renovasjonsgebyrer for Flatanger kommune. For å søke om fritak må søknad fylles ut på www.mna.no.
Fakturering av renovasjonsgebyrene skjer fortsatt i Flatanger kommune.

Salg av avfallskuponger

Skal du levere ekstrasekker med restavfall, må du sette på merker. Merkene koster kr 31,- pr stk. og kan kjøpes på kommunekassen.