Flatanger kommunes førstekontakt i næringssaker er veileder landbruk og næring Øivind Strøm. I tillegg har både teknisk sjef Hans Petter Haukø, rådmann Rune Strøm og ordfører Olav Jørgen Bjørkås sentrale roller i kommunal næringsutvikling, og disse kan kontaktes direkte i konkrete næringsspørsmål.

Samarbeidsavtale med Proneo AS

Flatanger kommune har inngått samarbeidsavtale med Proneo AS for å sikre et effektivt mottaksapparat for etablerere og eksisterende bedrifter, samt oppfølging av disse. Alle interesserte etablerere vil kunne få et gratis avklaringsmøte med Proneo As, og deres primærkontakt er Anastasia Sæther. Hun har Havbruksparken Midt-Norge i Storlavika som base. For oversikt over Proneos tjenester vises det til deres hjemmesider www.proneo.no

Kontaktinformasjon Anastasia Sæther:
anastasia.saether@proneo.no 
468 33 775

Kommunalt utviklingsfond

Flatanger kommune disponerer et kommunalt utviklingsfond som skal være et virkemiddel i arbeidet med å styrke næringsliv og bosetting i kommunen. Fondet skal brukes til å fremme etablering og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Flatanger. Du finner retningslinjene for utviklingsfondet til høyre på denne siden.

"Koronafond" har direkte bakgrunn i den pågående koronasituasjon med smittevernrestriksjoner. Den vedtatte ordning er tenkt som en start- og førstehjelp til små bedrifter i et påkrevd omstillingsarbeid. Fondet har en totalramme på kr. 300.000,- og kan omsøkes i 2020. Du finner retningslinjene for "koronafondet" til høyre på denne siden.