Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til Kommunelovens § 25. Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer hvorav 2 skal velges av og blant de ansatte.

Faste medlemmer  
Olav Jørgen Bjørkås Leder
Lars Haagensen Medlem
Caterina Kvaløsæter Medlem
Knut Staven Medlem
Turid Kjendlie Medlem
   
Varamedlem for repr. 1-2-3 og 4  
Anne Elisabeth Skjørholm Vara
Lill Terese Løfsnæs Nonbo Vara
Geir Tore Olsen Vara
Øivins Strøm Vara
Sondre Johnsrud Vara
Ole Martin Løfsnæs Vara
Tommy Holberg Lindseth Vara
Varamedlemmer for repr. nr. 5  
Ida Magrit Lindstad Angen Vara
Ingeborg Hagerup Vara
   
Faste medlemmer valgt av ansatte  
Sissel Skorstad Medlem
Lena Rian Hågensen Medlem
Personlig varamedlem  
Bjørn Hunnestad Vara for Sissel Skorstad og 
Lena Rian Hågensen
Kristina Jakutiene Vara for Lena R Hågensen