Faste medlemmer  
Per Bårdsen Leder
Kari Leknes Nestleder
Arnhild Heimdal Medlem
Inger Kjellrun Vedvik Medlem
Marit Hustad Dølvik 1. varamedlem
Inger Morken 2. varamedlem
   
Representanter fra kommunestyret  
Caterina Kvaløsæter Medlem
Geir Tore Olsen Medlem
Sondre Johnsrud Varamedlem
Turid Kjendlie Varamedlem