Medlemmer VGS  
Nadia Debes Medlem
Noah Finstad Waldersløff Medlem
Mattias Hanssen Medlem
Varamedlemmer VGS  
Natalia Wigen Varamedlem
Medlemmer Grunnskole  
Malin Hårstadstrand Medlem
Jonathan Strand Bjørkås Medlem