Hovedtuvalget velges av kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalget har som arbeidsområde oppgaver innenfor tekniske formål, miljøvern, friluftsliv, landbruks- og annen naturforvaltning som kommunen har ansvaret for. Videre har hovedutvalget et spesielt ansvar når det gjelder langsiktig arealplanlegging.

Parti Faste medlemmer Varamedlemmer
FRP Geir Tore Olsen Ole Martin Løfsnæs, Kristina Wibstad
SP Caterina Kvaløsæter Lill Terese Løfsnæs Nonbo, Trond Strøm, Mona Hågensen, Leif Ottesen, Anja Helen Ørsnes, Svein Frisendal
SP Tommy Holberg Lindseth
SP Magnar Sivertsen
H Sondre Johnsrud Kine Løfsnæs Sivertsen, Knut Staven, Marius Olsen
AP Berit Hestnes Per Kjell Bårdsen
SV Ingeborg Hagerup Turid Kjendlie