Visjon

Lauvsnes skole skal være

  •  et godt sted å være,
  •  et godt sted å lære - for alle