Visjon

Gi elever og skolens personale de beste muligheter for trivsel, vekst og utvikling, slik at alle kan blir sjølstendige og gagnlige mennesker med ansvar for mennesker og miljø både lokalt og globalt.