Flatanger Skyet 13

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorg > Helsestasjon > Artikkel

Helsesøster

Helsesøster er Lena Rian Hågensen, tlf. 907 03180 ,
e-post: lena.rian@flatanger.kommune.no

Helsesøster er å treffe tirsdag, onsdag og fredag i partallsuker og mandag, tirsdag og fredag i oddetallsuker.
Helsesøster har kontor i 1.etasje på Miljøbygget (kommunehuset), Lauvsnes.
For nærmere informasjon ta kontakt med helsesøster på telefon 907 03180.

Helsesøsters oppgaver:

 • Helsestasjon
  Råd og veiledning til foreldre/ foresatte, svangerskapskurs, hjemmebesøk til nyfødte og helsekontroll av barn fra fødselen til de fyller 7 år, overvåkning av skjevutvikling og helseopplysninger, vaksinering. 
 • Forebyggende og miljørettet helsevern.
 • Skolehelsetjeneste
  Førskoleundersøkelse, vaksinering, opplysninger og undersøkelser i ulike klassetrinn i grunnskole. Fast kontortid. 
 • Habiliterings- og rehabiliteringskoordinator for barn og unge (Ledende helsesøster).
 • Vaksinasjonstilbud til eldre og kronisk syke (influensa og lungebetennelse).
 • Vaksinasjon og rådgiving ved utenlandsreiser.
 • Kommunalt administrativt arbeid.

Helsesøster arbeider tverrfaglig, det vil si at hun samarbeider med lege og med fysioterapeut.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no