Flatanger Skyet 14

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Kommunalt krisesentertilbud

Kommunens krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, ivaretas av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

Les mer om tilbudet her

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no