Flatanger Delvis skyet 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Vann og avløp

I Flatanger er det ingen kommunale vannverk, men kun private vannverk i de ulike grendene.

Nedenfor finnes en oversikt over gebyrregulativ knyttet til avløp:
 

Slamtømming:
Boligeiendommer med fastboende har regelmessig tømming av septiktank hvert 2. år. Gebyret for dette blir innkrevd sammen med andre kommunale avgifter, men er da delt opp i fire, ettersom innkreving skjer to ganger pr. år.

Eiere av fritidsboliger må selv melde fra til Næring, Miljø og Teknisk når de ønsker septiktank tømt. Regning for dette utstedes etter at tømming har funnet sted. Ved behov for tømming, ta kontakt på tlf. 476 46731.

Gebyr slamtømming

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no