I Flatanger er fysioterapitilbudet delt inn i tjenester utført av kommunal fysioterapeut og private fysioterapeuter med driftsavtale. Som hovedregel tilbyr fysioterapeuter med driftsavtale behandling til voksne som selv kan oppsøke fysikalsk institutt. Kommunalt ansatt fysioterapeut tilbyr hovedsakelig fysioterapi til barn, samt personer på institusjon og hjemmeboende som ikke har mulighet for å komme til fysikalsk institutt.

Du betaler egenandel opp til frikort egenandelstak 2 for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade og beboere på institusjon betaler ikke egenandel.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få dekket utgifter til fysioterapibehandling.

Kommunefysioterapeut

Kommunefysioterapeut Torunn Strøm er tilstede mandag - fredag.
Besøksadresse: 1. etg. på Miljøbygget.

 

Private fysioterapeuter med driftsavtale

Stine Haukø Sjursen og Thomas Nordengen-Røli er tilstede mandag, onsdag, torsdag kl. 9-14.30.
Besøksadresse: Det fysikalske instituttet i 1.etg. på Miljøbygget.