Målgruppe

Personer som har varig funksjonshemming av slik art at de ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Funksjonshemmingen kan være av fysisk eller psykisk art. Unge med varig og betydelig funksjonshemming prioriteres.

Kriterier/vilkår

Tildelingen skjer etter Retningslinjer fastsatt av samferdselsutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Det er søkers manglende evne til å benytte kollektive transportmidler som er det relevante kriterium. Manglende rutetilbud er således ikke relevant. Link til Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside