Det lokale NAV-kontoret utfører to kommunale tjenester i tillegg til statlige oppgaver. Det er veiledning og mottak av søknader om startlån og boligstøtte.

Mer informasjon om NAV finner du her.

Åpningstider publikumsmottak: 
Mandager og onsdager kl. 11-13

For timebestilling utenom åpningstid, ring 55 55 33 33.
 

Besøksadresse:
1.etg. Miljøbygget, Lauvsnes

Startlån

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Mer informasjon om startlån og tilskudd finner du her.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning. Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke kommunen om bostøtte. 

Mer informasjon om bostøtte finner du her.