Flatanger kommune har, i likhet med flere kommuner rundt Namsos, samarbeid med fødeavdelingen ved Sykehuset Namsos om kjøp av jordmortjeneste.
Flatanger kommune har jordmortjeneste i 10 % stilling.

Jordmor i Flatanger samarbeider med jordmødre og gynekologer ved fødeavdelingen i Namsos. Ved spørsmål som jordmor ikke kan svare på, blir gynekolog kontaktet. Ved behov for undersøkelse og eller oppfølging hos gynekolog, kan jordmor henvise. Jordmor samarbeider også nært med helsestasjonen og kommunal lege ved behov.

Jordmor i kommunen
Mari Kristine Storhaug
Besøksadresse: Miljøbygget 1.etg.
Tilstede: Tirsdager i partallsuker.