Startlån og tilskudd

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Les om startlån og tilskudd på Husbanken sin hjemmeside

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Les om bostøtte på Husbanken sin hjemmeside.