En støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

Krav til søker:
Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støttekontakt. Kommunen vil i samarbeid med deg forsøke å finne og avgjøre om du kan få tildelt støttekontakt eller ev. andre tjenester.

Hva koster det?
Det er gratis å få støttekontakt. Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen. Du har rett til ledsagerbevis som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang på f.eks. kino, konserter o.l.

Søk om tjenesten:
Søknadskjema kan fås ved å henvende seg på helsestasjonen.